setena generació

Quan els iroquesos es reuneixen en consell per tractar les decisions més importants, es pregunten: «¿Com afectarà això la setena generació?».

Setena Generació és una editorial d’ampli espectre temàtic i intencionalitat definida. Publica llibres sobre qüestions rellevants i problemàtiques a la societat actual que reclamen un tractament seriós per part dels màxims coneixedors de les diverses matèries. Sigui la protecció jurídica enfront abusos bancaris en contractes hipotecaris, o un al·legat a favor de la despenalització i la legalització del cànnabis, o un estudi sobre la urgent necessitat d’una transformació del model energètic, entre altres temes, el que defineix els llibres de Setena Generació és la intenció d’oferir un servei públic que contribueixi a constuir un món més habitable i sostenible.

Tot i que a simple vista el catàleg pugui semblar heterogeni, està unificat i cohesionat per aquesta intencionalitat ètica bàsica. El nostre funcionament es basa en una modalitat d’economia ètica. La relació amb autors,distribuïdors, llibreters i impressors es fonamenta en els principis de corresponsabilitat, confiança i retribució justa.

Qui som

Comptabilitat

Banc del Temps del Berguedà. BdT Berguedà ha creat els sistemes informàtics que permeten portar la comptabilitat de Setena Generació. L’intercanvi lliure i voluntari de serveis facilita que la comptabilitat de l’editorial es pugui dur a terme sense costos econòmics i creant xarxes de col·laboració.

Editor

Joan Solé (1970). A més d’editar, escriu i tradueix en català i castellà. Ha traduït alguns dels seus autors preferits: Shakespeare, Poe, Montaigne, Chesterton. Sobre aquests autors i altres (Pessoa, Rimbaud, Emily Dickinson, Keats…) ha publicat assajos. També ha escrit llibres sobre alguns dels filòsofs que considera més rellevants: Kant, Schopenhauer, Spinoza, Kierkegaard, Lévinas. Ha editat dues antologies de literatura fantàstica i ha escrit una història de l’astronomia. És autor del bloc Docs & the World, dedicat a ressenyar documentals de temes socials i ambientals.

 

Impressors

Setena Generació imprimeix els seus llibres a Cevagraf S.C.C.L., cooperativa compromesa amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Empresa reconeguda pel Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya amb el certificat de Bones Pràctiques Ambientals. Tots els seus treballs es fan en paper d’origen ecològic i renovable, de plantacions forestals gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient. En els seus processos productius integra bones pràctiques a fi d’aconseguir una major eficiència en l’ús de l’energia i una reducció de l’impacte ambiental.