Guillem Soler

Protección frente a cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios (2017)

Guillem Soler (Barcelona, 1976) fou el primer magistrat de l’Estat a plantejar (el 2010) al Tribunal Constitucional una qüestió d’inconstitucionalitat quant als judicis hipotecaris. D’ençà d’aleshores ha mirat de detectar les deficiències de la jurisdicció en aquest àmbit tant en la seva pràctica quotidiana als jutjats com en diverses intervencions públiques (conferències, articles, llibres). Avui és una de les veus més autoritzades i reconegudes en la matèria.

Juan Reina

Plantar cannabis con el corazón (2017)

Juan Reina (Barcelona, 1961) és horticultor, cannabicultor, es horticultor, cannabicultor i escalador.

Durant anys ha fet treballs verticals especialitzats, com ara restauració de façanes antigues amb valor artístic i històric i campanars. També s’ha dedicat a l’hostaleria en cases rurals i en refugis de muntanya, el seu espai natural.