Setena Generació

Quan els iroquesos es reuneixen en consell per tractar les decisions més importants, es pregunten: «¿Com afectarà això la setena generació?».

Setena Generació és una editorial d’ampli espectre temàtic i intencionalitat definida. Publica llibres sobre qüestions problemàtiques a la societat actual que reclamen un tractament seriós per part dels màxims coneixedors de les diverses matèries. Sigui la protecció jurídica enfront abusos bancaris en contractes hipotecaris, o un al·legat a favor de la despenalització i la legalització del cànnabis, o un estudi sobre la urgent necessitat d’una transformació del model energètic, entre altres temes, el que defineix els llibres de Setena Generació és la intenció d’oferir un servei públic que contribueixi a construir un món més habitable i sostenible.