Aquest estudi tracta a fons un dels camps més complicats del dret espanyol: el de las clàusules abusives en contractes hipotecaris. Les conseqüències d’aquestes clàusules han estat una multitud d’execucions hipotecàries i la no aprovació (o l’aprovació tardana i fragmentària) de mesures protectores dels particulars, com podrien ser la dació en pagament o una normativa de segona oportunitat.

Aquest manual proporciona a jutges, advocats, associacions i particulars els mecanismes legals per protegir els deutors, la part feble d’aquests contractes, enfront de situacions tan complexes com les clàusules terra, els venciments avançats, els interessos de demora o l’acció dels anomenats fons voltor. El magistrat Guillem Soler (reconegut per haver estat el primer jutge a presentar al Tribunal Constitucional un recurs d’inconstitucionalitat sobre els judicis hipotecaris) proporciona una eina eficaç i completa per a la defensa davant les clàusules abusives, amb tots els recursos jurídics que ofereixen l’ordenament espanyol i l’europeu i la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.

ISBN: 978-84-939486-2-7

Publicat a l’abril de 2017

232 pàgines

22 €